Skip to content

Veri Gizliliği Hakkında Bilmeniz Gereken En Önemli 7 Şey

O_Blog_Veri Gizliliği Hk 7 Şey

Veri Gizliliği nedir?

Veri gizliliği, verilerin nasıl toplanması, depolanması, yönetilmesi ve üçüncü kişilerle nasıl  paylaşılması gerektiği ve gizlilik yasalarına uyumluluğu etrafında şekillenir.

Öte yandan, veri gizliliği sadece verilerin uygun şekilde işlenmesi ile ilgili değildir. Aynı zamanda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi de içerir.

Dünyanın dört bir yanındaki veri koruma yasaları, bireylere veriler üzerinde kontrol sağlamayı amaçlayarak, kişilere verilerinin nasıl, kim tarafından ve neden kullanıldığını bilmelerine yardımcı olarak, kişisel verilerinin nasıl işleneceği ve kullanılacağı konusunda kontrol sahibi olmalarına imkân tanır.

Günümüzde yapılan araştırmalar, her geçen yıl müşterilerin şirketlere güven konusuna daha fazla önem verdiklerini gösteriyor. Bu nedenle, kuruluşların bireylerin gizlilik tercihlerini korurken kişisel verileri nasıl işleyeceklerini öğrenmeleri de artık bir gereklilik.

Veri gizliliği neden önemli?

Veri gizliliğinin önemi gün geçtikçe daha da artıyor.  Gartner’ın 2020 yılında yayınladığı  gizliliğin geleceğine yönelik tahminleri çalışması, gizlilik ve veri korumaya yönelik proaktif bir yaklaşımın, kuruluşların güveni artırmasına yardımcı olacağı konusunu da vurguladı.

Peki bu şirketler için ne anlama geliyor?

Kişisel verileri korumak ve veri gizliliğine vurgu yapmak, şirketler üzerinde çok sayıda olumlu etki yaratabilir. Müşterilerin beklentilerini karşılamaktan, daha yüksek kalitede veriyle daha iyi müşteri deneyimi yaratmaya, daha fazla yatırımcı çekme potansiyelinden marka olarak rekabet avantajları elde etmeye kadar çok sayıda avantaj sağlayabilir. İşte bu noktaya gelmek isteyen şirketlerin veri gizliliğiyle ilgili mutlaka bilmesi gereken en önemli 7 şeyi sizin için derledik.

Veri gizliliği ile veri güvenliği ile aynı şey değildir.

Şirketlerin verileri uygun şekilde korumak ve veri koruma yasalarına uymak için hem veri gizliliğine hem de veri güvenliğine ihtiyacı var. Bu iki terim benzer görünse de, aslında birbirinden farklı şeylerdir.

Veri gizliliği, bireylerin haklarına, veri toplama ve işleme amacına, gizlilik tercihlerine ve kuruluşların veri sahiplerinin kişisel verilerini yönetme şekline odaklanır. Verilerin yasalara uygun olarak nasıl toplanacağı, işleneceği, paylaşılacağı, arşivleneceği ve silineceğiyle ilgilidir.

Veri güvenliği ise, herhangi bir üçüncü tarafın dijital verilere yetkisiz erişimini veya verilerin kasıtlı veya kasıtsız değiştirilmesini, silinmesini veya ifşa edilmesini önlemek için bir kuruluşun aldığı bir dizi standart ve farklı koruma ve önlemleri içerir. Verilerin kötü niyetli saldırılardan korunmasına odaklanır ve çalınan verilerin kullanılmasını (veri ihlalini veya siber saldırıları) önler.

Şeffaf olmanın önemi

İçinde bulunduğumuz veri ekonomisi çağında, bir şirketin değeri, toplanan müşteri verilerinde saklıdır. Bu aslında verilerin korunmaya ve saklanmaya değer bir varlık olduğu anlamına gelir.

Şirketlerin bazen unuttukları şeyse, şirketler tarafından işlenen kişisel verilerinin yalnızca ödünç alındığı gerçeğidir. Gizlilik yasaları, bireylerin unutulma hakkı gibi haklarını kullanmalarına olanak tanır ve belirli durumlarda bireyler verilerinin mülkiyetini geri alabilir.

Şirketlerin verileri tutmaları ve güveni sürdürmeleri için, hangi verileri hangi amaçlarla topladıklarını, kimin veri işleyicisi olduğu gibi konularda şeffaflık göstermeleri gerekir.

Gizlilik, yalnız bırakılma hakkıdır.

Gizlilik neden bu kadar önemli? Çünkü gizlilik, yalnız bırakılma hakkıdır ve belli bir anda itiraz edilemese de, yine de korunmalıdır. Bu hak, dünyanın dört bir yanında hükümetler tarafından kabul edilmiş ve çok sayıda veri koruma yasasıyla sonuçlanmıştır.

Veri gizliliği ihlali ve sonuçları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kişisel bilgileri toplamanın ve işlemenin farklı yolları da giderek artıyor. Önümüzdeki yıllarda da, şirketlerin veri gizliliği yasalarına hazırlıksız olarak dolaşması inanılmaz derecede riskli hale geleceğe benziyor. Şirketler, sadece itibarları ve müşteri sadakati anlamındaki risklerden ziyade, para cezası ve dava riski altında olacak.

Hatırlarsanız 2019’da Facebook, birden çok veri ihlali ve verilerin yanlış kullanılmasıyla ilgili devam eden soruşturmalar için 3-5 milyar dolar bütçe ayırmıştı. Her şirketin  uyumsuzluk için böyle bir bütçeyi karşılayamayacağını çok iyi biliyoruz. Önemli olan, uygun veri koruma önlemlerini uygulamak veya veri gizlilik programınıza rehberlik etmenize yardımcı olacak danışmanlık ve güvenlik çözümleri sunan Omreon gibi şirketlerle çalışarak proaktif adımlar atmak ve önlemler almaktır.

Global düzeyde veri gizliliğine yönelik regülasyon artışı

Günümüzde veri gizliliği üzerine dünyanın dört bir yanında yeni regülasyonlar hayata geçiyor. Türkiye’de de KVKK ve bağlı mevzuatı, nedenleri ve sonuçlarıyla tüm şirketler için çok ciddiye alınması gereken ve işin uzmanlarından oluşan bir ekiple çalışarak üzerinde durulması gereken son derece önemli bir kurallar bütünü olarak ön plana çıkıyor.

Sağlam adımlarla ilerlemek ve büyümek isteyen her şirket artık iş planlarını, stratejilerini ve pazarlama faaliyetlerini oluştururken veri gizliliğini dikkate almak zorundadır. Sadece olası para cezaları nedeniyle değil, aynı zamanda kişilerin beklentisinin bu yönde olacağını bilerek hareket etmelidir.

Veri gizliliğinin faydaları

Rekabet avantajından dijitalleşmeye kadar veri koruma yasalarına uyum sağlamanın da sayısız faydası olduğunu unutmamak gerek. Gizlilikten önemli ticari faydalar elde ettiklerini söyleyen şirketlerin yüzdesi 2019’da % 40 iken 2020’de % 70’in üzerine çıktı. Faydalar arasında  öne çıkanlar ise  operasyonel verimlilik, inovasyon, yatırımcı cazibesi ve marka değeri alanlarında.

Veri gizliliği konusundaki global trendler

Bugün veri gizliliği, şirketlerin ve kişilerin kullanıcı verilerini korumanın değerini ve önemini fark etme biçiminde hızlanan bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Gelişen ve büyüyen şirketler, gelecekteki veri gizliliği ve veri koruma stratejilerini şimdiden oluşturmaya başladılar bile.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, veri toplamayı, veri güvenliğini ve kullanıcıları bilgilendirmeyi en aza indirmeye odaklanan kapsamlı ABD veri gizliliği yasasına ilişkin veri gizliliği girişimleri hakkında defalarca tutkulu konuşmalar yapıyor.

IAPP araştırması da, 2022’ye kadar dünya nüfusunun yarısının kişisel bilgilerinin GDPR ile uyumlu yerel gizlilik düzenlemeleri kapsamında ele alınacağını gösteriyor.

2021 yılında her zamankinden daha fazla veri alışverişi yapıyoruz, teknoloji değişiyor Omreon olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve şirketlerin veri güvenliğini etkin şekilde yönetmesini sağlıyoruz. Sizin şirketiniz için nasıl katma değer yaratabileceğimizi merak ediyorsanız uzman ekibimizle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu yazı ilginizi çektiyse Röportaj: Ömer Şen ile Dijital Veri Gizliliğinde Okuryazarlık Üzerine yazımıza mutlaka bir göz atın.