Skip to content

İş Zekası, Sürdürülebilirliği Nasıl Destekler?

sustainability management

Sürdürülebilirlik, günümüzün hızla değişen ve rekabetçi iş koşullarında kritik önem taşıyor ve dijital dönüşüm, şirketlerin sürdürülebilirliğinde kilit rol oynuyor. Bu kapsamlı süreç, çoğu şirket için oldukça gelişmiş teknolojik yaklaşımlar benimsemesini zorunlu kılıyor.

Daha yüksek satış rakamları ve kar oranları ile birlikte azalan maliyetlerin bir şirketi sürdürmek için zorunluğu olduğuna şüphe yok. Ancak günümüz iş dünyasında, yalnızca stratejik sürdürülebilirlik kararları verme becerisine sahip işletme sahipleri ve yöneticiler, temkinli ve tutarlı bir şekilde ilerleyebilirler. 

Bilgiye dayalı kararlar vermek, rekabetçi kalabilmeyi sağlıyor. Bunun içinse, geçmiş faaliyetleriniz hakkında daha geniş bir kavrayışa ve mevcut durumunuzu düzenli olarak analiz etmeye ihtiyacınız var.

Bu noktada iş zekası, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olarak şirketinizin geleceği için önemli bir rol üstleniyor. İş zekası, strateji risklerini en aza indirmek ve sürdürülebilirliği artırmak için şirketinizin faaliyetlerine dayalı olarak verileri topluyorr, depoluyor ve analiz ediyor. Bu şekilde, operasyonel maliyetleri düşürmenize, geliri artırmanıza, müşteri hizmetlerini iyileştirmenize ve daha pek çok hedefe ulaşmanıza destek oluyor.

Daha Sürdürülebilir Olmanın Yolları

Ekiplerinizi, işletmenizin gerçek faaliyetine dayalı ortak bir zeminde bir araya getirdiğinizde, nihai hedefinize giden yolda her bir görevin verimliliğini artırabilirler. Sürdürülebilirliği bu şekilde sağlayabilirsiniz.

Çeşitli araçlar ve platformlar aracılığıyla, süreç takibi ve analizi, iş akışlarının tutarlılığı için gerekli ortak zeminin oluşturulmasına yardımcı olur. İş süreçlerinin düzenli ve sistematik olarak değerlendirilmesi, şirketlerin daha hızlı ve daha doğru kararlar almalarını sağlar.

Bu nedenle, şirketlerin sürekli büyüyen veritabanlarıyla başa çıkmak için pratik uygulamalar bulmaya ve hedeflenen stratejiler için karmaşık verileri analiz etmeye ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlar karşısında ortaya çıkan süreçleri yönetebilmek içinse teknoloji desteği kaçınılmaz.

Sürdürülebilir işletmeler için kullanabileceğiniz çok sayıda teknoloji var. Örneğin, görev odaklı çalışan RPA, tekrarlayan görevleri hızlandırmanıza yardımcı olurken iş analitiği tüm iş akışında köklü değişiklikleri başlatabilir. Her ikisi de değerlidir ve şirketinizin sürdürülebilir olmasında son derece etkili olan iş zekasının bir parçasıdır.

İş Zekası Sürdürülebilirliği Nasıl Artırır?

​Daha iyi geliştirme, test etme ve uygulama için iş zekası kullanımı sürdürülebilirliği güçlendiriyor. Gizli ve kritik verileri düzenleme, tutarlılığı kolaylaştırma ve tüm yönetim sürecini analiz etme yeteneği sağlıyor.

İş zekasının sürdürülebilirliği nasıl geliştirdiği ana noktalar ise şöyle:

Çalışanları merkezi bir sistemde birleştirin

Veriye dayalı iş kararları bilgiye erişim gerektirir. Her seviyedeki çalışanınız aradıkları doğru, güncel ve eksiksiz bilgilere istedikleri zaman, istedikleri formatta kolayca erişebildiğinde süreçler daha sürdürülebilir hale gelir.

İş zekası, ekiplerinizin verileri merkezi bir sistemde iletmesini ve depolamasını sağlar. Dosyaları ve raporları gerektiğinde hızlı bir şekilde paylaşabilirler. Bu nedenle, organizasyonel verimlilik elde edebilir ve çalışan memnuniyetini önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Anında analiz ve raporlama ile kararları iyileştirin

İş zekası, size özel bilgileri alabilmeniz için faaliyetlerinize dayalı olarak veri toplamanıza olanak tanır. Her zamankinden daha iyi ve daha hızlı kararlar almak için veri toplama ve yorumlamayı otomatikleştirebilirsiniz.

Sistem, raporları düzenli olarak analiz eder ve günceller, çeşitli araçlar kullanarak faaliyetleriniz hakkında detaylı bilgi almanızı sağlar. Bu nedenle risk almadan ve zaman kaybetmeden stratejilerinizi sürdürülebilir bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Anlık raporlama ve analiz, değişen koşullarda ayakta kalabilme esnekliği de getirir. İş zekası sistemleri, çevrimiçi analiz, uyarı, sorgu tasarımı, verilere erişim, istisnaların belirlenmesi ve her düzeyde rapor ve kararların sunulmasını sağlar.

Bildirim ve uyarı merkezi ile çevikliği artırın

Hızlı tepki, doğru aksiyon kadar önemlidir. İş zekası, gerektiğinde sizi otomatik olarak bilgilendirerek, sürdürülebilirliğin önemli bir unsuru olan çevikliğinizi destekler.

Raporunuzda hedef değerler oluşturarak istediğiniz veya istemediğiniz rakamlar oluştuğunda sistemin sizi uyarmasını sağlayabilir, iş gücünden tasarruf sağlayan kontrol elde edebilirsiniz. Böylece yönetiminiz altında istediğiniz veya istemediğiniz veriler oluştuğunda bildirim merkezi tarafından otomatik olarak uyarılırsınız.

İş zekası ayrıca süreçlerin görselliğini artırarak adımları daha net hale getirir. İş zekası sistemleri, tüm verilerinizi özet, tablo, grafik, çizelge ve harita gibi çeşitli formatlarda hazırlar. Etkileşimli gösterge panosu ve kullanıcı dostu arayüz, verileri daha anlaşılır bir şekilde yorumlamak için karmaşık durumları bile basitleştirir.

Sürdürülebilirlik ve iş zekası birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. İş zekası, daha iyi sürdürülebilirlik için rakiplere karşı nasıl konumlanacağınız konusunda daha fazla veriye ve bilgiye dayalı kararlar almanızı sağlar. İş zekasını kurum içinde yaygınlaştırdıktan sonra, kurumdaki her çalışan verilere dayanarak daha doğru ve tutarlı kararlar verebilir.

İş zekası ile sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.