Skip to content

En İyi Teknoloji Şirketleri Neden Yazılım Alanında Dış Kaynak Kullanımına İhtiyaç Duyar?

software outsourcing

Google ve Facebook gibi teknoloji devleri de dahil olmak üzere, dünyanın en iyi yazılım ekiplerine sahip şirketleri, yazılım geliştirmeleri için dış kaynak kullanımına (outsourcing) başvuruyor. 

Teknoloji devleri, alanında en iyi yazılım ve IT ekiplerini istihdam ediyor. Ancak ekip ne kadar yetkin olursa olsun, bu şirket dış kaynak kullanımı ile ekiplerini desteklemeyi tercih ediyorlar. Bu şirketler, bir projeyi mümkün hale getirmek değil, projenin en verimli nasıl sonuçlandırılabileceğine odaklanarak karar veriyor ve strateji geliştiriyor.

Teknoloji devleri neden dış kaynak kullanıyor?

Yazılım geliştirme projelerinin iş akışını planlarken en hızlı, en verimli ve en düşük maliyetle nasıl gerçekleştirileceğini ölçen şirketler büyük oranda dış kaynak kullanıyor. 

Bu yazıda, teknoloji devlerinin bu yola başvurmalarındaki temel mantığı ve yeni girişimlerin yazılım alanında dış kaynak kullanımıyla elde ettikleri avantajları detaylı olarak inceleyeceğiz.

Alanında uzmanlaşmış yeteneklere erişin

Yazılım alanındaki firmanız için yetenekli yazılımcıları kendi ekibinize katmak, gerek firmaların koşulları gerekse yazılımcıların iş beklentileri açısından en elverişli yol değil. 

Üstelik o anda ihtiyaç duyulan yazılım geliştirmelerinden sonra, işe aldığınız kişilere yönelik uzun vadeli bir strateji kurmanız gerekir. Özellikle yeni girişimler, startup firmalar alanlarında yetkin yazılımcıları istihdam etmekte zorluk yaşabilirler. 

Bu sebeple ihtiyaç duyulan yazılım geliştirme alanında kabiliyetli yazılımcılara erişmek ancak outsourcing ile mümkün hale geliyor. Böylelikle önde gelen yazılımcıların üretimlerine erişim imkânı doğuyor. Günümüzde küreselleşme ile dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir yazılımcıdan hizmet alabilirsiniz.

Gelişim sürecinin hızlandırın

İş ve strateji planlamalarında ya da yazılım geliştirme sürecinde gerçekleştirilen tartışmalar, planlamalar ve saatler süren toplantılar projenin tamamlanmasını geciktirebilir.

Diğer yandan, halihazırda ihtiyaç duyulan yazılım geliştirmelerini yapan firmalardan hizmet almak yeni girişimlerin ihtiyaç duyduğu hızı yakalamalarını sağlıyor. Bu sayede firmalar, kendilerine iş ortaklığı edecek bir dış kaynak sağlayıcı ile birlikte çalışabilir. Böylece ihtiyaç duydukları ek geliştirmeleri ve adaptasyonları çok kısa sürede hayata geçirebilirler.

Temel işlerinize odaklanırken maliyeti düşürün

Şirketinizin ihtiyaç duyduğu geliştirmeyi yapmak, yazılım ekibinizin o işe odaklanmasını gerektirerek çok fazla vakitlerini alır. Aynı anda yürütülmesi gereken ve firmanızın asıl işlevini sekteye uğrayabilir. 

Yeni girişiminizin veya şirketinizin ihtiyaç duyduğu yazılım geliştirmeleri dış kaynaklardan karşıladığınızda IT ekibiniz, sizi piyasada öne çıkartacak olan asıl işlevlerine odaklanabilir. Üstelik yetenekli ve deneyimli bir veya daha fazla yazılımcıyı ekibinizde tam zamanlı işe almanın maliyeti oldukça yüksektir. Outsourcing hizmeti veren yazılımcılar ise saat ya da proje bazlı ücretlendirme yaparak daha uygun fiyata en iyi yazılıma ulaşmanızı sağlar.

Böylece elde ettiğiniz zaman ve maliyet avantajlarıyla yazılımlarınızdan çok daha yüksek ROI elde edebilirsiniz.

İş dünyasında en çok talep edilen pozisyon: Yazılımcılar

Şüphesiz 21. yüzyıl iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle hatırlanacak. 

2000’lerin başından beri internetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da yaygınlaşan dijital dönüşüm, özellikle pandeminin etkisiyle hızlanarak devam ediyor. Sadece teknoloji alanında faaliyet gösteren yeni girişimler değil, geleneksel yöntemlerle üretim yapan firmalar da piyasada ve gelecekte kendilerine yer edinmek için bu dönüşümün bir parçası olmak zorunda kalıyor. 

İnanılmaz ölçüde hızlanan bu dönüşüm sürecinde en çok ihtiyaç duyulan insan kaynağı ise yazılım alanında. Bu talep sonucunda yazılımcı talebi  katlanarak artıyor. Hatta bu ihtiyaç, firmalar arası rekabeti de ortaya çıkarıyor. 

Her ne kadar bu alanda çalışan insan sayısında büyük artış yaşansa da bu artış piyasanın taleplerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle hem çalışanlar hem de şirketler için ülke sınırlarından bağımsız olarak yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Yazılımcılar artık dünyanın farklı yerlerindeki şirketler için yazılım geliştiriyor. Onların projelerinin bir parçası olarak çalışabiliyor. 

Yazılımcılara duyulan bu ihtiyacın en hızlı, verimli ve düşük maliyetli çözümü outsourcing hizmetlerine başvurmak olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yeni girişimlerin piyasa içerisindeki konumları göz önüne alındığında ortaya çıkan faydalar, yeni girişimleri rekabette öne çıkarıyor.

Sonuç Olarak

Yazılım alanında dış kaynak kullanımı sadece büyük teknoloji şirketlerinin değil yeni girişimlerin de ihtiyaç duydukları zaman ve maliyet fırsatlarını ortaya çıkarıyor. Yazılım geliştirme alanında hizmet sunan firmalar, ana faaliyetleri bu olduğu için birçok yeni girişimden ve büyük teknoloji firmasından çok daha esnek ve yenilikçi çözümler sunuyor.